exec_SELECTquery
caller TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery
ERROR Table 'ssjkdb.cf_cache_pages' doesn't exist
lastBuiltQuery SELECT content FROM cf_cache_pages WHERE identifier = '3e8a558bb7e8043423ab7bf3fbe8fc7e' AND cf_cache_pages.expires >= 1632199002 LIMIT 1
debug_backtrace require(_src-6.2.31/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php),_src-6.2.31/index.php#28 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->getFromCache#169 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->getFromCache_queryRow#2410 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Frontend\VariableFrontend->get#2474 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->get#95 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_SELECTgetSingleRow#177 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_SELECTquery#406 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->debug#305
exec_SELECTquery
caller TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery
ERROR Table 'ssjkdb.cf_cache_pages' doesn't exist
lastBuiltQuery SELECT content FROM cf_cache_pages WHERE identifier = '3e8a558bb7e8043423ab7bf3fbe8fc7e' AND cf_cache_pages.expires >= 1632199002 LIMIT 1
debug_backtrace require(_src-6.2.31/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php),_src-6.2.31/index.php#28 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->getFromCache#169 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->getFromCache_queryRow#2410 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Frontend\VariableFrontend->get#2474 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->get#95 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_SELECTgetSingleRow#177 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->debug#408
exec_DELETEquery
caller TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_DELETEquery
ERROR Table 'ssjkdb.cf_cache_pages' doesn't exist
lastBuiltQuery DELETE FROM cf_cache_pages WHERE identifier = '3e8a558bb7e8043423ab7bf3fbe8fc7e'
debug_backtrace require(_src-6.2.31/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php),_src-6.2.31/index.php#28 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->generatePage_postProcessing#216 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->realPageCacheContent#3603 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->setPageCacheContent#3345 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Frontend\VariableFrontend->set#3392 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->set#79 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->remove#140 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_DELETEquery#220 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->debug#280
exec_INSERTquery
caller TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_INSERTquery
ERROR Table 'ssjkdb.cf_cache_pages' doesn't exist
lastBuiltQuery
debug_backtrace require(_src-6.2.31/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php),_src-6.2.31/index.php#28 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->generatePage_postProcessing#216 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->realPageCacheContent#3603 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->setPageCacheContent#3345 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Frontend\VariableFrontend->set#3392 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->set#79 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_INSERTquery#148 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->debug#218
Енцикліка Папи Лева XIII ARCANUM DIVINAE SAPIENTIAE (Таємниця Божої Премудрості) - продовження - Унійна традиція Української Греко-Католицької Церкви

Енцикліка Папи Лева XIII ARCANUM DIVINAE SAPIENTIAE (Таємниця Божої Премудрості) - продовження

Додано: 30 квітня 2009 року Божого.

Про християнське подружжя

(23-28)

23. Нехай нікого не введе в оману розрізнення, на якому так сильно наполягають деякі цивільні юристи, — розрізнення, за допомогою якого вони відокремлюють подружній контракт від таїнства, для того, щоб передати контракт у волю та владу державних керівників, залишаючи за Церквою питання, які стосуються таїнства. З таким розрізненням, чи, радше, відокремленням, важко погодитися, бо очевидний той факт, що у християнському подружжі контракт — невіддільний від таїнства, а тому не може вважатися правильним чи легітимним без того, щоб бути таїнством. Бо Господь наш Ісус Христос доповнив подружжя гідністю таїнства; проте подружжя само є контрактом, якщо такий контракт був законно укладеним.

24. Понад те, подружжя — це таїнство, оскільки воно є святим знаком, який дає ласку, служить праобразом містичного шлюбу Христа і Церкви. Форму та образ цього шлюбу чітко видно на прикладі самого зв'язку цього найтіснішого союзу, де чоловік і жінка з'єднані в одно, а це з'єднання є нічим іншим як подружжям. Отож тепер зрозуміло, що у християн кожне справжнє подружжя є саме по собі і в собі таїнством; і ніщо так не стоїть далеко від правди, ніж те, що таїнство — це якийсь доданий орнамент чи зовнішній додаток, який можна відокремлювати та відривати від контракту залежно від людських примх. Тому неможливо вказати шляхом раціонального розумування, ні за допомогою будь-яких історичних фактів неможливо довести, що влада над християнськими подружжями коли-небудь законно передавалась державним керівникам. Якщо в цій справі чиїсь права колись і порушувались, ніхто не може сказати, що їх порушила Церква. А чи не є вчення натуралістів, окрім своєї фальшивості і несправедливості, плідним джерелом великої шкоди і лиха? Проте відразу кидається у вічі величезне зло, яке принесли і постійно приноситимуть неосвячені подружжя цілому людському суспільству.

25. Оце Богом встановлений закон: усе, що дане Богом, Творцем природи, для нас настільки корисне та спасенне, наскільки залишається цілим та незмінним у його природному стані. Бог, Творець усього, добре знав що сприяє встановленню та утриманню всіх речей, та Своїми Розумом і Волею створив їх такими, щоб кожна з них могла належно осягнути свою ціль. Але коли людське зухвальство і злоба хоче змінити та порушити встановлений Божим Провидінням порядок речей, то тоді усе, так чудово встановлене Найвищою Мудрістю, стає шкідливим, або ж перестає бути корисним, чи то тому, що через зміни втратило здатність спричиняти добро, або тому, що сам Бог бажає накласти покарання за людську гордість та зухвальство. Отож, ті, хто заперечує святість подружжя і хто відносить його, позбавленого святості, до класу звичайних світських речей, підриває, таким чином, основи природи, не лише опирається задумам Провидіння, але й, наскільки це їм під силу, руйнує встановлений Богом порядок. Тому не треба дивуватися, якщо з таких божевільних і нечестивих спроб виростають жнива зла, до найвищої міри згубні як для спасіння душ, так і для безпеки загального Добробуту.

26. Якщо ми замислимося над ціллю божественного заснування подружжя, ми чітко побачимо, що Бог замислив його як найбільш плідне джерело особистої вигоди та суспільного добробуту. Подружжя було засноване не лише для продовження людського роду, але також для того, щоб зробити життя чоловіків і дружин кращим і щасливішим. Це проявляється по-різному: через полегшення тягарів один одного шляхом взаємної підтримки; через сталу і вірну любов; через спільне майно і через божественну ласку, яка проливається з таїнства. Подружжя може також зробити багато для добра сімей: будучи співзвучним з природою та відповідаючи Божим намірам, воно може зміцнити союз серця батьків; забезпечити святе виховання дітей; пом'якшити владу батька прикладом божественної влади; робити дітей слухняними своїм батькам, а слуг — своїм господарям. Маючи такі подружні пари, держава може сподіватися на громадянський рід, натхнений добрим духом і наповнений пошаною та любов'ю до Бога, і такий, що визнає за свій обов'язок коритися справедливим і законним правителям, любити всіх і нікого не кривдити.

27. Ці славні плоди завжди були плодами подружжя, допоки воно трималося дарів святості, єдності та нерозривності, з яких виходила вся його плідна і спасенна сила; і ніхто не може піддати сумніву те, що воно б завжди давало такі плоди, всюди і у всі часи, якщо б було під опікунством та владою Церкви — надійного охоронця та захисника цих дарів. Проте в наш час природний і божественний закон все більше витісняється людським законом, а звідси починається поступове згасання цього найчудовішого подружнього ідеалу, відбиток якого в душі людини наклала сама природа і скріпила його своєю власною печаттю; ні, навіть більше, в самих християнських подружжях ця сила, що творить таке велике добро, була послаблена гріховністю людини. Яка вигода з того, щоб держава могла засновувати подружжя, відчужені від християнської релігії, матері всього добра, яка плекає усі величні чесноти, яка спонукає та заохочує нас до всього, що становить славу величної та щедрої душі? Коли християнська релігія засуджується та відкидається, подружжя вимушено попадає в рабство порочної людської природи та порочних пристрастей, і природне добро мало чим може його захистити. Великий потік зла виплив з цього джерела не лише на окремі сім'ї, а й цілі держави. Оскільки усунено спасаючу богобоязливість і вже немає того відпочинку в праці, який ніде так повно не виражений, як у християнській релігії, дуже часто, і це абсолютно природно, взаємне служіння та обов'язки подружжя здаються майже нестерпними; і тоді багато хто прагне послабити цей зв'язок, який, на їхню думку, сплів людський закон та їхнє особисте волевиявлення, тому розходження характерів, сварки, чи то порушення подружньої обітниці, чи взаємна згода або інші причини, спонукають їх до думки, що краще буде розлучитися. А коли на перешкоді виконання цього безсоромного бажання стоїть закон, вони твердять, що закони несправедливі, нелюдські, не відповідають правам вільних громадян; додаючи, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб анулювати подібні закони та запровадити людяніший кодекс, який би санкціонував розлучення.

28. В наш час, як сильно би не хотіли теперішні законодавці відгородитися від людської безбожності, про яку ми щойно говорили, вони не в змозі зробити це, оскільки сповідують та притримуються тих самих принципів юриспруденції; а тому повинні іти в ногу з часом і робити отримання розлучення легким. Історія сама нам це показує; бо, вже не згадуючи інших прикладів, бачимо, що в кінці минулого століття закон санкціонував розлучення на хвилі перевороту, або назвемо це, радше, великою пожежею у Франції, коли суспільство повністю деградувало через відступництво від Бога. І сьогодні багато охочих знову ввести ці закони в дію, оскільки вони бажають вигнати і виключити Бога та Його Церкву з людського суспільства, божевільно вважаючи, що в таких законах потрібно шукати остаточного зцілення від морального зіпсуття, яке насувається нестримними темпами.

 

Вибрані документи Католицької Церкви про шлюб та сім’ю від Лева ХІІІ до Венедикта ХVI. – Колесо, 2008. – 658 с.


Якщо Ви зауважили орфографічну помилку, просто виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Зробімо нашу мову чистішою разом!

Пряма трансляція Святої Літургії

Опитування

Вервиця до Божого Милосердя

http://www.saintjosaphat.org/novyny/article/kozhna-simya-i-parafiya-chastynka-tradytsiyi/

Останній фотоальбом

Життя Св. Традиції

 

8 грудня

Свята Літургія перед образом Матері Божої Потіхи

15 грудня

Молитовна пам'ять за героїв Небесної Сотні й тих, які загинули в АТО

29 грудня 

Свята Літургія для родин

___________