exec_SELECTquery
caller TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery
ERROR Table 'ssjkdb.cf_cache_pages' doesn't exist
lastBuiltQuery SELECT content FROM cf_cache_pages WHERE identifier = '72063cc21ae32a19a5c7ec6f7616f786' AND cf_cache_pages.expires >= 1632199977 LIMIT 1
debug_backtrace require(_src-6.2.31/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php),_src-6.2.31/index.php#28 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->getFromCache#169 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->getFromCache_queryRow#2410 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Frontend\VariableFrontend->get#2474 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->get#95 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_SELECTgetSingleRow#177 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_SELECTquery#406 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->debug#305
exec_SELECTquery
caller TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery
ERROR Table 'ssjkdb.cf_cache_pages' doesn't exist
lastBuiltQuery SELECT content FROM cf_cache_pages WHERE identifier = '72063cc21ae32a19a5c7ec6f7616f786' AND cf_cache_pages.expires >= 1632199977 LIMIT 1
debug_backtrace require(_src-6.2.31/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php),_src-6.2.31/index.php#28 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->getFromCache#169 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->getFromCache_queryRow#2410 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Frontend\VariableFrontend->get#2474 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->get#95 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_SELECTgetSingleRow#177 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->debug#408
exec_DELETEquery
caller TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_DELETEquery
ERROR Table 'ssjkdb.cf_cache_pages' doesn't exist
lastBuiltQuery DELETE FROM cf_cache_pages WHERE identifier = '72063cc21ae32a19a5c7ec6f7616f786'
debug_backtrace require(_src-6.2.31/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php),_src-6.2.31/index.php#28 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->generatePage_postProcessing#216 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->realPageCacheContent#3603 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->setPageCacheContent#3345 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Frontend\VariableFrontend->set#3392 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->set#79 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->remove#140 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_DELETEquery#220 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->debug#280
exec_INSERTquery
caller TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_INSERTquery
ERROR Table 'ssjkdb.cf_cache_pages' doesn't exist
lastBuiltQuery
debug_backtrace require(_src-6.2.31/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php),_src-6.2.31/index.php#28 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->generatePage_postProcessing#216 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->realPageCacheContent#3603 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->setPageCacheContent#3345 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Frontend\VariableFrontend->set#3392 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->set#79 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_INSERTquery#148 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->debug#218
Розділ 7 Тривалість перебування у Чистилищі. - Преподоб­на Катерина Палуцці і сестра Бернардина. - Брати Фінетті і Рудольфіні. - Святий Петро Кла­вер і дві бідні жінки. - Унійна традиція Української Греко-Католицької Церкви

Розділ 7 Тривалість перебування у Чистилищі. - Преподоб­на Катерина Палуцці і сестра Бернардина. - Брати Фінетті і Рудольфіні. - Святий Петро Кла­вер і дві бідні жінки.


Додано: 05 жовтня 2016 року Божого.

Якщо особа померла без Свяимх Тайн і не засуджений на вічні муки, опиняється у найглибшій прірві Чистилища, обтяжений тягарем своїх боргів

Наведемо ще кілька прикладів, які будуть ще більшим доказом тривалості страждань у Чистилищі. За їх допомогою побачимо, що Боже­ственне Правосуддя досить суворе до душ, покликаних до досконалості, і тих, які отримали багато благодаті. Чи не говорить Ісус Христос у Євангелії: "Від усякого, кому дано багато, багато від нього й вимагати­муть; а кому повірено багато, від того більше зажадають" (Лк. 12, 48)?

У Житті преподобної Катерини Палуцці читаємо, що свята мона­хиня, яка померла в неї на руках, не була допущена до вічного блаженства, поки не провела цілий рік у Чистилищі. Катерина Палуцці провадила святе життя в єпархії Нерпі, в Італії, де вона заснувала домініканський монастир. Там жила монахиня на ім'я Бернардина, яка досягла великої досконалості в ду­ховному житті. Ці дві святі були при­кладом одна для одної щодо ревності й допомагали одна одній ще більше зростати в досконалості, до якої по­кликав їх Бог.

Біограф блаженної Катерини порівнює їх із двома вуглинками, що ділилися своїм теплом, чи з двома арфами, струни яких налагоджені для суголосного співу вічного гимну любові для більшої слави Божої.

Бернардина померла, тяжка хво­роба, яку вона переносила з хри­стиянською терпеливістю, звела її у могилу. Перед смертю вона сказала Катерині, що не забуде її перед Бо­гом і, якщо Бог дозволить, повер­неться до розмови з нею на духовні теми, щоб допомогти її освяченню.

Катерина довго молилася за душу своєї подруги, благаючи Бога, аби Він дозволив, щоб та з'явилася їй. Минув цілий рік, а померла не вернулася. Врешті, в річницю смерті Бернардини, під час молитви Кате­рина побачила яму, з якої виривали­ся хмари диму і полум'я; потім вона зауважила фігуру, що виходила з ями в оточенні темних хмар. Посту­пово ці хмари розвіялися, і привид засвітився незвичним блиском. У цій прекрасній особі Катерина впізнала Бернардину і кинулась до неї. "Чи це ти, моя дорога сестро? - вигукну­ла вона. - Але звідки ти вийшла? Що означає ця яма, цей дим з вогнем? Невже твоє Чистилище закінчилося щойно сьогодні?" - "Так, - відповіла душа, - мене затримано на рік у цьому місці відкуплення, і сьогодні я вперше ввійду до Неба. Щодо тебе, то продовжуй надалі свої святі вправляння: будь благородною і ми­лосердною - і заслужиш на милість".

Інший випадок - з історії Товари­ства Ісуса. Двоє схоластів (схоласт - особа, яка сприймає лише зовнішню, формальну сторону будь-якої науки; відірвана від практики), двоє моло­дих монахів цього інституту, брати Фінетті і Рудольфіні, відбували на­вчання в Римському Інституті наприкінці XVI століття. Обидва були взірцями побожності й постійності, і обидва одержали попередження з Небес, яке вони відкрили, як ве­лить Статут, своєму духівникові. Бог відкрив їм, що невдовзі вони по­мруть і що їх чекають страждання у Чистилищі. Один буде там два роки, другий - чотири. Вони померли фак­тично один за одним. Їхні брати у вірі, не гаючись, склали найгарячіші молитви та всі можливі покути за упокій їхніх душ. Вони знали, що якщо Святість Божа визначає три­вале покаяння Своїм вибраним, то воно може бути скорочене і цілком прощене завдяки заупокійним мо­литвам живих. Якщо до тих, хто от­римав багато знань і благодаті, Бог настільки вимогливий, то Він дуже поблажливий до бідних і звичайних людей - у тому випадку, якщо вони терпеливо й щиро служать Йому.

Святий Петро Клавер із Товари­ства Ісуса, апостол карфагенських негрів, знав про Чистилище двох душ, котрі прожили бідне й смиренне життя на землі, їхні страждання були скорочені до кількох годин. У Житті цього великого слуги Божого знахо­димо таку розповідь: він переконав побожну негритянку на ім'я Анжела прийняти в свій дім іншу негритян­ку на ім'я Урсула, котра втратила здатність володіти руками й ногами, а тіло її вкрилося ранами. Одного разу, коли він відвідав їх, як робив це час від часу, щоб уділити Свя­ту Сповідь і принести трохи харчів, щиросердна господиня повідомила його з великим жалем, що Урсула помирає. "Ні-ні, - відповів отець, потішаючи її, - вона проживе ще чо­тири дні і не помре до суботи". Коли настала субота, він відслужив Святу Месу в інтенції Урсули і пішов готу­ватися до її смерті. Провівши деякий час у молитві, він упевнено сказав господині: "Радій, Бог любить Ур­сулу; вона помре сьогодні, але про­буде в Чистилищі лише три дні. Хай вона пам'ятає про мене, коли буде з Богом, хай молиться за мене й за ту, що була їй замість матері". Вона померла опівдні, і сповнення цієї ча­стини пророцтва дало переконливу підставу припускати, що сповниться й друга.

Наступного дня, коли він при­йшов уділити Тайну Святої Сповіді бідній хворій, яку часто відвідував, то застав її мертвою. Родичі були прибиті горем, та й сам він відчував безмірний сум через те, що не зміг допомогти їй в останні години. Він клякнув біля тіла, щоб помолитися, але потім раптом устав і зі спокійним обличчям сказав: "Варто заздрити такій смерті, а не горювати; ця душа приречена усього на двадцять чоти­ри години Чистилища. Постараймося скоротити цей час нашими щирими молитвами".

Про тривалість покарань сказано достатньо. Бачимо, що вони мо­жуть тривати жахливо довго; навіть найкоротші, якщо врахувати їх ступінь тяжкості, - тривалі. Тож стараймося скоротити їх для інших і пом'якшити для себе, а ще краще - взагалі відвернути їх.

Ми відвертаємо їх, усуваючи причини. Які ці причини? За що ми покутуємо в Чистилищі?

(далі буде)

Rev. F. X. Schouppe. SJ.Purgatory. London. 1893.
Пер. з англ. О. Н. Старжинської.
"Молись за нас", №2 (58,) 2013 р. Б.
отець Ф. Х. Шуппе, ТІ
Греко-Католицька Традиція 11 ,листопад 2014 р.Б.


Якщо Ви зауважили орфографічну помилку, просто виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Зробімо нашу мову чистішою разом!

Пряма трансляція Святої Літургії

Опитування

Вервиця до Божого Милосердя

http://www.saintjosaphat.org/novyny/article/kozhna-simya-i-parafiya-chastynka-tradytsiyi/

Останній фотоальбом

Життя Св. Традиції

 

8 грудня

Свята Літургія перед образом Матері Божої Потіхи

15 грудня

Молитовна пам'ять за героїв Небесної Сотні й тих, які загинули в АТО

29 грудня 

Свята Літургія для родин

___________