exec_SELECTquery
caller TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery
ERROR Table 'ssjkdb.cf_cache_pages' doesn't exist
lastBuiltQuery SELECT content FROM cf_cache_pages WHERE identifier = '1e848c546d3ddb64aac2de4457cffc50' AND cf_cache_pages.expires >= 1634486854 LIMIT 1
debug_backtrace require(_src-6.2.31/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php),_src-6.2.31/index.php#28 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->getFromCache#169 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->getFromCache_queryRow#2410 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Frontend\VariableFrontend->get#2474 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->get#95 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_SELECTgetSingleRow#177 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_SELECTquery#406 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->debug#305
exec_SELECTquery
caller TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_SELECTquery
ERROR Table 'ssjkdb.cf_cache_pages' doesn't exist
lastBuiltQuery SELECT content FROM cf_cache_pages WHERE identifier = '1e848c546d3ddb64aac2de4457cffc50' AND cf_cache_pages.expires >= 1634486854 LIMIT 1
debug_backtrace require(_src-6.2.31/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php),_src-6.2.31/index.php#28 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->getFromCache#169 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->getFromCache_queryRow#2410 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Frontend\VariableFrontend->get#2474 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->get#95 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_SELECTgetSingleRow#177 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->debug#408
exec_DELETEquery
caller TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_DELETEquery
ERROR Table 'ssjkdb.cf_cache_pages' doesn't exist
lastBuiltQuery DELETE FROM cf_cache_pages WHERE identifier = '1e848c546d3ddb64aac2de4457cffc50'
debug_backtrace require(_src-6.2.31/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php),_src-6.2.31/index.php#28 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->generatePage_postProcessing#216 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->realPageCacheContent#3603 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->setPageCacheContent#3345 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Frontend\VariableFrontend->set#3392 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->set#79 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->remove#140 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_DELETEquery#220 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->debug#280
exec_INSERTquery
caller TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::exec_INSERTquery
ERROR Table 'ssjkdb.cf_cache_pages' doesn't exist
lastBuiltQuery
debug_backtrace require(_src-6.2.31/typo3/sysext/cms/tslib/index_ts.php),_src-6.2.31/index.php#28 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->generatePage_postProcessing#216 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->realPageCacheContent#3603 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendController->setPageCacheContent#3345 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Frontend\VariableFrontend->set#3392 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->set#79 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->exec_INSERTquery#148 // TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->debug#218
Апологетика - Унійна традиція Української Греко-Католицької Церкви

Боже, послухай благання

Боже, послухай благання,
Нищить недоля наш край.
В єдності сила народу,
Боже, нам єдність подай.

Боже, здійми з нас кайдани,
Не дай загинуть в ярмі,
Волю зішли Україні,
Щастя і долю дай їй.

О, святий наш, Йосафате
Враз з нами Бога моли,
Щоб волю дав Україні,
Щоб завитав день свободи.

Апологетика

Автор: о. Станіслав Бартиновський, ТІ
Категорія: Духовні твори
Серія: Книжки
Видання: Львів, 2011. – 552 с.

Книга священика Станіслава Бартиновського, ТІ (1870-1947) "На­стільна апологетика" - класичний апологетичний підручник першої по­ловини XX ст. Вона видавалася багато разів великими накладами, її ви­вчали в загально-освітніх школах Польщі.

Цю працю без перебільшення можна назвати пам'яткою класичної католицької думки. У ній ґрунтовно представлені розумові аргументи, якими цілі покоління апологетів боронили католицьку віру, спростовані численні закиди проти правдивої релігії.

У наш час постмодернізму і суб'єктивізму, духовної дезорієнтації і скептицизму такі книжки дають людині нове серце і нову душу, утвер­джують її в об'явлених правдах св. віри, загострюють розум та збага­чують інтелектуально.

Цим пояснюється доцільність нового доповненого видання безцін­ної і завжди актуальної книги отця С. Бартиновського.

Зміст

Передмова

Переднє слово

Вступ

ПЕРША ЧАСТИНА

ІСНУВАННЯ БОГА І ОБОВ'ЯЗОК РОЗУМНИХ СТВОРІНЬ ЩОДО НЬОГО

Розділ І

Існування Бога

Докази

1. Одностайне свідчення всіх народів переконує нас в існуванні Бога

а) Що говорить лінгвістика?

б) Що говорить етнологія?

2. Голос совісті переконує нас в існуванні Бога

3. Існування життя на землі переконує нас

в існуванні Бога

4. Доцільний порядок у видимому світі доводить існування Бога

а) Доцільність в неорганічному світі

б) Доцільність в органічному світі

5. Виникнення світу вказує, що мусить існувати Бог як остаточна причина всіх речей

6. Існування випадкових (тобто необов'язкових) істот вказує, що мусить існувати обов 'язкове єство

7. Зміни і рух, що відбуваються в світі, вказують, що Бог існує

Хибні системи, що не визнають існування Бога

1.Матеріалізм

2. Пантеїзм

3. Монізм

4. Теософія

5.Агностицизм і його безглуздість

Правдива наука веде до віри в Бога

Про причини невіри

Розділ II

Божа Істота

Спосіб пізнання Божої Істоти

Означення Істоти Бога

Прикмети Божої Істоти

1.Бог є безмежно досконалий

2. Бог є незмінний

3.Бог є істотою одиничною, тобто нескладеною

4.Бог є духовною Істотою

5.Бог є вічний

6.Бог є незмірний

7.Бог є всюдиприсутній

8. Бог є один

Розділ III

Боже Провидіння

Розділ IV

Теорія розвитку, або еволюції і походження людини

Про походження видів узагалі

Теорія незмінності

Що говорить про розвиток видів теперішній рослинний і тваринний світ?

Що говорять про розвиток видів знахідки при розкопках?

Теорія еволюції

Що впливає на зміну видів

Теорія Дарвіна, або природного добору

1. У чому полягає цей природній добір?

2. Що свідчить проти дарвінізму?

3. Дарвінізм суперечить сам собі

Про походження людини

Проти походження людини від тварини свідчать:

1) Різниця щодо душі

2) Різниця щодо тіла

3) Свідчення науки про археологічні знахідки

Що говорить наука про дарвінізм?

Звідки такий розголос дарвінізму?

Закінчення

Розділ V

Нематеріальність і безсмертність людської душі

Духовність, тобто нематеріальність душі

Розумові функції людини засвідчують, що її душа не є матеріальною

Дії волі доводять, що людська душа є духовною істотою

Свобідна воля людини свідчить, що людська душа є духовною істотою

Людська душа є істотою, яка може існувати самостійно

Душа людини є істотою одиничною, тобто нескладеною і неподільною

Безсмертність душі

Висновки

Віра людства в безсмертність душі

Розділ VI

Обов'язок розумних створінь щодо Бога

Поняття релігії

Людина повинна бути релігійною

Родина повинна бути релігійною

Релігія і держава

ЧАСТИНА ДРУГА

ПРО ОБ'ЯВЛЕНУ РЕЛІГІЮ ВЗАГАЛІ

Розділ І

Можливість і потреба об'явленої релігії

Поняття Об'явлення

Про можливість Об'явлення взагалі

Можливість вірогідного Об'явлення

Про чуда і пророцтва як знаки вірогідності

Об'явлення

Чуда можливі

Поняття чуда

Доказ можливості чудес

З боку створінь ніщо не противиться можливості чудес

З боку Творця ніщо не противиться можливості чудес

Чуда можна розпізнати

1. Ствердження самого факту

2. Ствердження чудесного характеру

Чуда справді діються

Чудо св. Януарія

Чуда в Люрді

Боротьба проти чудес у Люрді

Чуда у Фатімі

"Танок сонця"

Паломництва і чудеса

Про пророцтва

Поняття пророцтва

Можливість існування і ствердження пророцтва

Доказова сила чудес і пророцтв

Розділ II

Потреба Об'явлення

Моральна потреба Об'явлення

Абсолютна потреба Об'явлення

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

ПРО ОБ'ЯВЛЕНУ РЕЛІГІЮ ЗОКРЕМА

Розділ І

Про історичні джерела об'явленої релігії

А) Святе Письмо

Вірогідність Святого Письма

Вірогідність книг Старого Завіту

Вірогідність книг Нового Завіту

1. Автентичність

2. Несфальсифікованість книг Нового Завіту

3. Вірогідність книг Нового Завіту

Христос існував насправді

Б) Традиція

Розділ II

Розвиток об'явленої релігії

1. Первісне Об'явлення

2. Давніше патріархальне Об'явлення

3. Пізніше патріархальне Об'явлення

4. Мойсеєве Об'явлення

Дотримання і подальший розвиток Мойсеєвого Об'явлення

5. Християнське Об'явлення

Розділ III

Божественна місія Христа

Месіанські пророцтва

І. Пророцтва, що стосуються приходу Месії

ІІ. Пророцтва про походження і місце народження Месії

ІІІ. Пророцтва про подробиці з життя Месії

ІV. Пророцтва про Господню Муку

V. Пророцтва про прославлення Месії після смерті

Здійснення Месіанських пророцтв на особі Ісуса Христа

Розділ IV

Божество Господа Христа на основі Євангелій

Особисті свідчення Христа про своє Божество

Вірогідність свідчень Христа про себе самого

А. Вірогідність Христа підтверджують: Його мудрість і святість

Б. Вірогідність Христа підтверджують Його чуда

Чуда Христа взагалі

Чуда Христа, зокрема

а) Воскресіння Лазаря

б) Воскресіння Христа

І. Христос справді помер

А. Свідчення ворогів

Б. Свідчення приятелів Христа

В. Обставини муки і поховання до гробу

ІІ. Христос справді воскрес

А. Свідчення ворогів

Б. Свідчення приятелів

В. Психологічні докази

Г. Правду воскресіння Христа сам Бог підтвердив чудами

В. Про вірогідність Христа свідчать Його власні пророцтва

Г. Вірогідність Христа підтверджує Його справа

Післяслово

Обов'язок прийняття християнської релігії

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА

КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА - ЄДИНОПРАВДИВА ХРИСТОВА ЦЕРКВА

Вступні зауваження

Розділ І

Заснування, призначення та устрій Христової Церкви

а) вибір Апостолів

б) Христос поручив Апостолам свою потрійну владу

в) водночас із владою навчання Христос уділив Апостолам дар непомильності

г) Христос зробив св. Петра головою видимої всієї Св. Церкви

Вступні відомості

1. Обіцянка примату

2. Доручення примату

3. Примат св. Петра у світлі фактів

д) Христос надав своїй Церкві ознаку тривалості

Божий авторитет Церкви

Розділ II

Ознаки Христової Церкви

Розділ III

Згадані чотири ознаки у всій своїй повноті має Католицька Церква

І. Католицька Церква відзначається тим, що Вона єдина

ІІ. Католицька Церква відзначається тим, що Вона свята

ІІІ. Католицька Церква - соборна

IV. Католицька Церква - апостольська

1. Існування від апостольських часів

2. Зберегла ту саму науку, засоби освячення і устрій

3. Папа і єпископи - правонаступники Апостолів

Папа - законний наступник св. Петра

Важливі історичні докази

Єпископи є наступниками апостолів

Обов'язок приналежності до Католицької Церкви

Розділ IV

Св. Церква непомильна у своєму навчанні

Людина помиляється

Св. Церква не помиляється

Непомильність Церкви - історичний факт

У Св. Церкві непомильно навчають:

1. Єпископи, що перебувають у єдності з Папою

2. Папа, який навчає "з катедри"

В чому Св. Церква непомильна?

Висновки

Розділ V

Джерела, з яких Св. Церква черпає об'явлену науку

Про Божий авторитет Св. Письма і Св. Традиції

А. Св. Письмо натхнене Богом

Боже натхнення охоплює всі книги Св. Письма: всі їх частини і розділи

Канон Св. Письма

Пояснення Св. Письма

Читання Св. Письма рідною мовою

Б. Традиція і Божий авторитет Св. Традиції

Вступні відомості

Божий характер Традиції

Розділ VI

Наука Св. Церкви - норма для кожного, тобто правило св. віри

Розділ VII

Боже походження Св. Церкви у світлі історичних фактів

1. Дивовижне і стрімке поширення християнства

а) Самих засобів не достатньо

б) Внутрішні перешкоди

в) Зовнішні перешкоди

2. Безперервне існування християнства - доказ його Божого походження

3. Відродження світу християнством свідчить про його Боже походження

А) Стан світу перед Христом

Б) Стан світу після Христа

Зменшення суспільних різниць

Значення папства за визначними істориками іновірців

4. Непереможна витривалість мучеників підтверджує Боже походження християнства

І. Природний доказ

ІІ. Надприродний доказ

Висновок

Закінчення

Алфавітний список осіб

Тематичний покажчик

Незаконне копіювання чи передрук будь-якої друкованої продукції, що видається Священичим Братством Святого Священномученика Йосафата, заборонене законодавством України про авторські права.

Усі видання Братства Святого Йосафата можна придбати в храмах Святої Традиції УГКЦ на Львівщині, у Семінарії НСМБФ (м. Львів, вул. Грінченка, 14 а, тел.: (032) 294 28 81) та в магазині речей церковного вжитку “Ave Maria” (м. Львів, вул. Лесі Українки, 21, тел.: (032) 235 53 80).

Якщо Ви зауважили орфографічну помилку, просто виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Зробімо нашу мову чистішою разом!

Пряма трансляція Святої Літургії

Опитування

Вервиця до Божого Милосердя

http://www.saintjosaphat.org/novyny/article/kozhna-simya-i-parafiya-chastynka-tradytsiyi/

Останній фотоальбом

Життя Св. Традиції

 

8 грудня

Свята Літургія перед образом Матері Божої Потіхи

15 грудня

Молитовна пам'ять за героїв Небесної Сотні й тих, які загинули в АТО

29 грудня 

Свята Літургія для родин

___________